Volledig Fairtrade en traceerbare partnercoöperaties

Onze grondstoffen zijn afkomstig van de beste origines: cacao uit Peru en Santo Domingo, biologische kokosnoten uit Sri Lanka en koffie uit Congo. Dit garandeert een ‘volledig traceerbare’ toeleveringsketen van producent tot consument.

Belvas gebruikt koffie Comequi die uit Kivu in Congo komt.

Kivu-koffie is een vector voor lokale ontwikkeling: de Kivu-regio, gelegen op hoogte en met een warm en vochtig klimaat, biedt ideale omstandigheden voor de productie van Arabica-koffie van hoge kwaliteit. Dit project is het uitgangspunt voor de activiteiten van Comequi.

Sinds zijn oprichting in 2008 en ongeacht de veiligheidssituatie in de D.R. Congo heeft Comequi zijn doelstelling nagestreefd om de plattelandsbevolking aan de oevers van het Kivu-meer, en meer in het bijzonder in de Minova-regio, de middelen te geven om zelf duurzame ontwikkelingsinitiatieven te nemen om hun inkomen te verhogen en hun levensomstandigheden te verbeteren.

Om zijn doel te bereiken, heeft Comequi :

  • werkt aan de verbetering van de koffieproductie, helpt, begeleidt en traint koffietelers
  • moedigt de oprichting van coöperaties aan om lokale spelers samen te brengen
  • promoot landbouwproductie die voldoet aan de normen voor eerlijke handel en biologische landbouw
  • steun voor inkomensgenererende activiteiten
  • investeert in sociale en educatieve opleidingen voor lokale actoren (scholen en plattelandsverenigingen)

Meer informatie over Comequi: https://comequi.org